Регистрации: 114945 Активни играчи: 166 Онлайн: 19
Правила на играта
Правила на играта
Долуописаните правила трябва задължително да се спазват на в рамките на проекта Ливада Онлайн.
Ако не разбирате някои от пунктовете в правилата или Героят ви е блокиран, моля ,
свържете се с Администрацията на играта за разяснения.
Всички въпроси, свързани с героите, се решават САМО от собствениците на акаунтите.


I. Правила на играта.


1. Мултиакаунтинг.
Мултиакаунтингът представлява регистрацията на повече от един акаунт от един играч. Това е строго забранено и се наказва с блокирането на всички акаунти без предупреждение. Наказанията за нарушаването на това правило се прилагат независимо дали акаунтите са нулеви или развити.
Наказание: Блокиране на героя по-ниско ниво без право на възстановяване.
Героят с по-високо ниво може да бъде блокиран за срок до 1 месец.

2. Игра от едно IP.
Забранява се провеждането на боеве между играчи с едно IP , търговски и ковашки сделки, игри в таверната и изпращане на подаръци, които повишават показателите. Това се отнася и за тези, които:
а) Постоянно или периодично (по-често от веднъж в седмицата) играят от едно IP.
б) Последният път, когато са играли на едно IP, в срок до една седмица от провеждането на транзакцията (7 дни преди или 7 дни от транзакцията са играли от едно IP).
в) Забранява се играта с повече от 2 акаунта от едно IP.

3. Наливане.
а) Забранено е създаване на герои с цел повишаване на ресурсите и/или други показатели на други герои, а също за предпазване от нападения.
Забранява се използване на герой за умишлено наливане с опит на други герои. Под умишлено наливане се има предвид провеждане на 50% от боеве, при които играчът губи и налива с опит друг герой.
За наливане с опит се смята, ако:
Ако играч ви напада и губи 50 и повече проценти от битките и ви налива с опит - тогава след 20-25 битки може да подадете оплакване.
В случай, че той напада само вас и губи при 50% и повече от битките и вие получавате опит от това - това е наливане.
Ако напада и други играчи и печели - не се счита за наливане.

Наказание: Блокиране за срок до 14 дни.


б) Забранено е създаване на герои за повишаване на ресурсите и/или други показатели на клана.
Под повишаване на показателите и ресурсите на клана се има предвид наливане на повече от 70% от ресурсите в хазната на клана.

Наказание: Блокиране на лидера на клана за срок до 1 месец. Блокиране на провинилия се играч за срок до 14 дни.
При особено големи нарушения (повече от 50% от хазната на клана) – разформиране на клана.

в) Забранява се провеждане на боеве с цел умишлено предаване на ресурси от един герой на друг.

Наказание: Блокиране на играчите за срок до 1 месец.

г) Забранява се прехвърлянето на ресурси през аукциона.
Под прехвърляне на ресурси се има предвид продажба или покупка на предмети от играч или група играчи на по-високи цени, а също така и обмяна на един тип ресурс за друг.
Наказание: Блокиране на играчите, участвали в сделката, за срок до 14 дни, с възможност за налагане на други наказания във вид на ограничение на достъп до определени раздели на играта.

д) Забранява се прехвърлянето на ресурси през ковачницата, чрез многочислени поръчки с умишлено завишени цени.
Наказание: Блокиране на играчите, участвали в сделката, за срок до 14 дни, с възможност за налагане на други наказания във вид на ограничение на достъп до определени раздели на играта.

e) Забранява се провеждането на игри в таверната, при които единият от участниците умишлено губи, за да прехвърля ресурси.
Наказание: Блокиране на играчите за срок до 14 дни.

4. Притежание на герой.
С един герой може да играе само един човек. Отдаването на герой временно или за постоянно е забранено.
Наказание: Блокиране на героя за срок до 14 дни.

5. Използване на бъгове и пробиви в системата на играта.
Забранено е използването на бъгове с цел получаване на лична изгода.
При откриване на грешки, играчът трябва максимално подробно да обясни цялата информация за грешката на обратна връзка или във форума на играта.
Наказание: В зависимост от нарушението от 1 седмица до блокиране на героя завинаги.

6. Използване на скриптове.
Използване на програми, осъществяващи контрол над игровия процес, автоматически генериращи данни в играта, а също автоматически бази данни, макроси. При съмнения за използване на програми за автоматични действия може да ви бъде изпратено административно съобщение от администратор, на което играчът е длъжен да отговори незабавно. Ако играчът продължава да извършва действия в играта без отговор, той се счита за бот.
Наказание: Определя се от модератор или Администратор в зависимост от тежестта на провинението.

7. Съдържание.
а) Съдържания, нарушаващи етическите и моралните правила на поведение в играта, определени от Администрацията на играта или съдържания, обиждащи останалите играчи.
Наказание: В зависимост от нарушението от 1 ден до блокиране на героя завинаги.

б) Обръщение от името на Администрацията.
Наказание: От 14 дни.

в) Реклама.
Наказание: От 1 седмица до блокиране на героя завинаги.

г) Спам, флуд .
Наказание: От 3 дни до блокиране на героя завинаги.

д) Обиди към роднините, заплаха за саморазправа в реалния живот.
Наказание: От 1 седмица до блокиране на героя завинаги.

е) Унижаване на човешкото достойнство по религиозен, полов или какъвто и да е друг признак .
Наказание: От 1 седмица до блокиране на героя завинаги.

ж) Разпространение на порнографски материали и други непозволени линкове и символи.
Наказание: От 1 месец.

Забележка: Всяко съдържание може да бъде цензурирано, а нарушителите да бъдат блокирани. Никакви възражения не се приемат,като решението на администрацията е крайно. Администрацията има право да откаже достъп на играчи, които не общуват на официалния език на сървъра – български. В проекта http://www.livada.bg и прилежащите компоненти трябва да се пише на кирилица.

Забележка: В това число влизат личните съобщения, страниците на клановете, заявките, форума и др.

8. Търговия с герои.
Забранява се търговия с герои и реклама на подобна търговия.
Наказание: От 14 дни.

9. Услуги.
Забранява се търговия с игрови предмети и ресурси за реални пари, а също така и реклама на подобна търговия. Забранява се всяка търговска реклама.
Наказание: Блокиране на акаунта на нарушителя завинаги без право на възстановяване.

10. Споделяне лични данни от страна на Администратора.
Администраторът няма право да споделя никакви лични данни (email адрес, IP адрес, информация за плащания и входове в играта) за кой да е потребител с трети лица и дори с пряко заинтересваните, като следните случаи са изключение:
a) Администраторът няма право да издава текущият имейл адрес дори на собственика на акаунта, поради факта, че това е единственото нещо, което може да докаже собственост над акаунта – този случай не е изключение.
• Ако по някаква причина собственика на акаунта си е забравил имейл адреса, той може да пусне запитване на Съпорта до Администратора като посочи няколко предположения и единствено ако предположенията му са верни, Администратора по своя преценка може да сподели текущия имейл адрес.

б) Ако собственика на акаунта изисква информация за IP адресите, от които е влизано в акаунта, Администраторът се задължава да му предостави тази информация само и единствено след доказване на собствеността над акаунта (споделяне на email адрес или информация за последните плащания за този акаунт).
• Администраторът няма право да споделя IP адресите и имейлите на играчите с трети лица по никаква причина.

в) Администраторът няма право да споделя информация за плащанията на играчите с трети лица, като изключение правят правителствени институции, банки, мобилни оператори и други където администраторът е задължен да споделя тази информация по закон.

11. Споделяне на административна кореспонденция.
а) Публичното споделяне на кореспонденция между Администратор и играч проведана в Съпорта на играта или на Лични съобщения между Администратора и играча в играта и/или форума, ще доведе до временна забрана на акаунтите както на прекия участник така и на този, който споделя информацията.

б) За публично споделяне се смята също публикуването на тази информация във форуми, блогове, както и апликации за бърза кореспонденция като Скайп, MSN Месънджър, Yahoo Месинджър, ICQ и прочее.

в) Единствено след позволението на Администратор, прекият участник може да сподели част от информацията стига тя да не е в разрез с тези правила, както и с Условията и Правилата за ползване на фирмата.

г) Администраторът си запазва правото да споделя подобна кореспонденция пред останалите играчи, ако тя е необоходима за доказване вината на прекият участник или трети лица в неправомерни действия водещи до проблемни ситуации във форума и/или играта.

12. Изискване на информация от трети лица
а) Администраторът е длъжен да направи необходимите проверки, след подаден сигнал от потребител, но не е длъжен да известява потребителя за резултата от проверката.

б) Администраторът няма право да потвърждава/отрича участието на трети лица в каквито и да било действия.

13. Други случаи.
В останалите случаи, които не са посочени по-горе в общите правила, но които нанасят щети на проекта – решението за налагане на наказание се определя от най-старшия модератор в дадения момент.
В отделни случаи Администрацията има право да предприема по-сурови от описаните наказания по отношение на нарушителите, с цел да се поддържа комфорта на играта за останалите участници в игровия проект.

При нарушаване на Правилата на играта или Общите условия за ползване, на играча може да му бъде ограничен достъпът до играта или възможността да използва Premium-Features. В този случай пропуснатите ползи от Premium-Features не се възстановяват.

II. Правила на общуване.

Общуването в общия чат е разрешено единствено на български език с кирилица.
В чата се забранява:
1. Употреба на ненормативна лексика, а също така и скрити обиди или други нецензурни изрази, т.е в случаите, когато се замества една или повече букви в думи, както и обиждане на други участници на чата.
Наказание: Забрана за писане на съобщения за 1 час.

2. Създаване на конфликтни ситуации. Провокация.
Наказание: Забрана за писане на съобщения за 30 минути. При повторни нарушения – от 1 до 10 часа по преценка на модератора.

3. Флуд:
• Многократно изпращане на едно съобщение;
• изпращане на голямо количество съобщения за кратък интервал от време;
• безсмислен текст – изпращане на символи, които не носят никакъв смисъл и запълват прозореца на чата, като пречат на останалите играчи да общуват;
• реклама на кланове, извън предвидените за това раздели;
• реклама на стоки, изложени за продажба на аукциона по-често от веднъж на 10 минути.
Наказание: Забрана за писане на съобщения за 30 минути.


4. Обсъждане на наказанията в чата. Ако не сте съгласни с наказанието в чата, напишете подробно съобщение до Гейм Администратора.
Наказание: Забрана за писане на съобщения за 30 минути.

5. Капс (капслок, Caps Lock) — писане на съобщения с предимно големи букви.
Наказание: Забрана за писане на съобщения за 30 минути.

В Ливада Онлайн е забранено:

• унижение на човешкото достойнство по религиозен, полов или какъвто и да е друг признак;
• реклама и разпространение на непозволени линкове;
• заплахи за кражба на акаунт, изнудване;
• изказвания (лозунги, приветствия, и фрази) от расистки, фашистки, националистически характер, а също така и други форми на унижение на човешкото достойнство по религиозен, полов или друг признак и заплахи за саморазправа в реалния живот, както и заплахи за причиняване на каквито и да е щети.
• забранява се явно или завоалирано обсъждане, реклама или пропаганда за употреба на наркотични вещества или други вещества, забранени със закон;
• използване на имена, названия, завоалирани изрази, абревиатури, цифри, цитиране на лозунги, подкани, надписи, свързани с национал-социализъм, нацизъм, фашизъм, расизъм, екстремизъм, тероризъм, в никове, названия на банди, лична информация и други.
• публикуване на порнографски и еротични материали, пропаганда на порнография, еротика, а също така обсъждане на теми, свързaни с въпроси от сексуален характер;
Наказание: Забрана за писане на съобщения до 72 часа.

При често нарушаване на правилата от един и същ играч, Администрацията има право да увеличи наказанието.

Чатът е част от играта и при нарушение на правилата на играта в него, наказанието ще бъде поставено спрямо нарушението.


III. Допълнителна информация.Забранено е играчите да кръщават героите си с думи , свързани с "Admin" или "Аdministration". На играчи с имена, които се сметнат за некоректни ,ще им бъде сменено името.
Админските акаунти са административни акаунти и се използват за административни цели. Те не се броят за нормални герои.
В случаи на нарушение на правилата от точка 1 до точка 6, Администрацията има правото, по своя преценка, да освободи определен герой, като му бъдат отнети до 20% от базовите му показатели .
В отделни случаи Администрацията има право да предприема различни от описаните наказания по отношение на нарушителите, с цел да се поддържа комфорта на играта за останалите участници в игровия проект. Обсъждането на наказания става само между Администратор и наказаният играч.